Hoe meldt u een schade?

Er zijn verschillende oorzaken van schaden en ook de zaken die beschadigd kunnen worden verschillen. Globaal kennen wij verkeersschaden, aansprakelijkheidsschaden en glasschaden. Voor overige schaden hanteren wij het algemeen schadeformulier.

In het verkeer

In het verkeer kunt u schaden op twee manieren melden:

• U gebruikt u het bekende blauwe Europees schadeformulier, beide partijen vullen de voorkant van het schadeformulier in en ondertekenen het. Dit is belangrijk omdat verzekeraars dit als bewijsmateriaal opvoeren voor het bepalen van de aansprakelijkheid. Beide partijen krijgen een exemplaar van het formulier mee naar huis. Thuis vult u de achterkant van het formulier in en zend het aan uw adviseur. De schade wordt nu in behandeling genomen.

• U gebruikt de Motorrijtuigen schadeAPP deze treft u in de kolom “Tools” op deze pagina. U download de app en volgt de instructies.

Heeft u geen schadeformulier, neem dan contact met ons op, wij zenden u er dan een toe.

Algemeen schadeformulier

Voor overige schaden, behalve verkeersschaden gebruikt u het formulier “Schade melden” Dit online formulier treft u in de kolom “Tools”

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook u kunt de veroorzaker van een schade zijn. Hiervoor heeft u een aansprakelijkheidsverzekering. Gebruik bij een schade dit schadeformulier

Glasschade

Dubbel glas wat door de tijd is gaan lekken is niet gedekt, ruitbreuk in zijn algemeenheid wel. Heeft u glasschade gebruik dan dit  schadeformulier.

Hulp

Wilt u hulp of twijfelt u wat te doen belt u ons dan op nummer 010-4269279.