Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer krijgt u in geval van arbeidsongeschiktheid meestal geen uitkering van de overheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is daarom een belangrijke verzekering om te overwegen. Als u ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvangt u via uw AOV een maande­lijkse uitkering.