Verzuim

Personeelsverzuim is een fors risico voor een onderneming. Met een verzuimverzekering en arbodienstverlening bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke werknemer én pakt u op effectieve wijze verzuim aan.

Conventionele verzuimverzekering

Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

Stoploss verzuimverzekering

Een verzuim­verzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen.