WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken.

U kunt bij de WIA Aanvullingsverzekering kiezen uit 4 verschillende varianten:

WIA Basis (0-35%)

Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering. Uw werknemer blijft bij u in dienst, maar verdient waarschijnlijk minder. WIA Basis compenseert dit loonverlies. WIA Basis vergoedt – gedurende 1 jaar – 25% van het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat uw werknemer nog voor 65% verdient van zijn oude inkomen.

WGA Hiaat

Als uw werknemer voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij een WGA-uitkering van het UWV. Als uw arbeidsongeschikte werknemer niet of onvoldoende werkt, wordt zijn WGA-uitkering gebaseerd op het minimumloon. Dit betekent in veel gevallen een flink loonverlies. WGA Hiaat vangt dit voor een belangrijk deel op. De hoogte van de uitkering wordt gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid.

WIA Excedent

Werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon open extra financieel risico. Over het bedrag boven dit maximum loon wordt geen WIA-uitkering verstrekt. WIA Excedent compenseert dit tekort. De hoogte van de uitkering wordt gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid.